rss

Młodzież Archidiecezji Przemyskiej

Serwis internetowy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

Informacje 28 marca 2013

Wielki Czwartek to dzień kiedy w Kościele Katolickim obchodzimy pamiątkę ustanowienia wielkiej tajemnicy jaką jest Eucharystia. Dla nas, katolików z Eucharystią nierozerwalnie związane jest Kapłaństwo. Jest to więc święto kapłanów. W taki dzień kierujemy pod ich adresem nasze ciepłe myśli i życzenia.

Drodzy Kapłani, dziękujemy dzisiaj Bogu za Wasze powołanie i posługę dla nas.
A dziękując, życzymy…

Oby nigdy nie zgasł w Was apostolski i prorocki niepokój, który będzie oczyszczał Wasze i nasze sumienia. Nie pozwalajcie nam zeskorupieć i zagubić się w tym nie wiadomo gdzie pędzącym świecie pełnym ułudy. Bądźcie, więc dla nas przykładem, obdarzcie nas miłosierdziem i przebaczeniem pochodzącym od Boga, lecz gdy potrzeba nie powstrzymujcie świętego gniewu, czasami nawet „rozdrapujcie nasze rany, aby nie zabliźniły się błoną podłości”.
Wdzięczni Młodzi

Pamiętajmy o naszych Kapłanach także w modlitwie!

Modlitwa za duszpasterzy

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić łowcami dusz,
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie  naszych parafialnych duszpasterzy,
uczyń ich  swoimi naśladowcami i sługami.
Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat spragniony światła prawdy
i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata.
Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im.
Święci patronowie-  szczególnej opiece ich dzisiaj polecamy
Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i pracowali owocnie dla Jego większej chwały.
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy strzeż ich przed wszelkim złem.
Amen.

Skomentuj